Arrangementer

Kommende vigtige datoer:

UHP

Fredag d. 12. oktober kl. 15

med start fra P-pladsen ved "Gammelskov Batteri", Østergårdsvej, 6534 Agerskov

 

Dommer: Erik Ahrends

 

Prøveleder: Karin Christiansen, tlf. 2367 6915

 

Tilmelding i Caniva

______________________________________________

 

PRØVE

Søndag d. 11. november kl. 9.00

 

Beg., FP, IPO

 

Dommer: Erik Ahrends

Figurant: Dan Brälye

 

Prøvedleder: Karin Christiansen, tlf. 2367 6915

 

Tilmelding: Caniva

 

 

 

KREDSGENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 38 – Haderslev,

lørdag d. 26.1.2019 kl. 13.00 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev.

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af to stemmetællere.

3.Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.Indkomne forslag.

6.Valg:

a)Valg af formand (På valg er Karin Christiansen)

b)Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Bo Andersen)

c)Valg af to bestyrelsessuppleanter (Kenneth Kjær og Poul Erik Brønd)

d)Valg af revisor (På valg er Finn Sønberg)

e)Valg af revisorsuppleant (På valg er Tina Nørgaard)

f)Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7.Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 19.1.2019.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 38 - Haderslev forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end ud-gangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valg-bare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valg-bare og har ikke stemmeret

 

Under generalforsamlingen, giver kredsen franskbrød med pålæg.

 

På bestyrelsens vegne

 

Karin Christiansen

Formand

________________________________________________

 

MEDLEMSMØDE

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor der bliver mulighed for at komme frem med sin mening om kredsens daglige virke, komme med nye ideer og andet.

Hvis I har ting, I ønsker drøftet på medlemsmødet, bedes I kontakte formanden, så det kan blive sat på dagsordenen.

Det er vigtigt, at I alle møder op, så vi kan få en god drøftelse!!

 

 

Kåring, skuer og prøver

Tilmeldingen til prøve i kreds 38 i Caniva:

https://schaeferhundeklubben.caniva.com

 

Bemærk: Tilmeldingen er bindende med mindre man melder fra 8 dage inden prøven.

 

Har du problemer med at tilmelde dig, så kontakt formanden på tlf. 2367 6915 eller e-mail: karin@kreds38.dk

Schæferhundeklubben kreds 38 - Haderslev - Christen Kolds Vej 6100 Haderslev